Nowości

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2016_0249_06.jpg Tomasz Paluszyński

Mankamenty dmokracji

W sprzedaży
Cena:
40,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2017_0297_27.jpg Eugeniusz Nowak

Rodzina Nowaków - suplement (1)

Nakład wyczerpany

2017_0285_15.jpg Tomasz Paluszyński

Rok 2106. Polska - narodziny systemu, czyli falsyfikacja rzeczywistości w narracji publicznej oraz działaniach "Prawa i Sprawiedliwości"

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł detal
32,00 zł dystrybutorzy

2017_0286_16.jpg Agnieszka Barbara Cichocka

Odessa inspiracja Polaków

W sprzedaży
Cena:
55,00 zł detal
42,00 zł dystrybutorzy

2017_0287_17.jpg Anna Krystkowiak, Wojciech Lis

Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym

Nakład wyczerpany

2017_0288_18.jpg Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur (red.)

Mózg - język - komunikacja

Nakład wyczerpany

2017_0289_19.jpg Marta Wrześniewska-Pietrzak

Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopośmie środowiskowym "Swiat Ciszy"

Nakład wyczerpany

2017_0290_20.jpg Język w Poznaniu, to 7

Nakład wyczerpany

2017_0291_21.jpg Język w Poznaniu, t. 8

Nakład wyczerpany

2017_0292_22.jpg Dominika Gortych, Łukasz Skoczylas (red.)

Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady

Nakład wyczerpany

2017_0293_23.jpg Dominika Gortych (red.)

Wolność

Nakład wyczerpany

2017_0294_24.jpg Miscellanea Arabica Posnaniensia, t. II

Nakład wyczerpany

2017_0295_25.jpg Jarolina Borowiec, Dorota Masłej, Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska

Jak wydawać teksty dawne

Staropolskie spotkania językoznawcze, t. 2

Nakład wyczerpany

2017_0296_26.jpg Koutny Ilona, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Paweł Kornatowski, Németh Szabolcs (red.)

A hungarológia ma: nyelvészet,kultúra és oktatás

Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka

Nakład wyczerpany

2018_0298_01.jpg Jerzy Stankiewicz

Nie ostatni i niue pierwszy wierszowany wybór wierszy

Nakład wyczerpany

2018_0299_02.jpg Mateusz Bourkane

Chińskie fascynacje Zofii Kossak i Teodora Parnickiego

Nakład wyczerpany

2018_0302_04.jpg Apokalipsy bałtyckich światów

pod red. Jowity Niewulis-Grablunas, Justyny Prusinowskiej, Justyny B. Walkowiak

Nakład wyczerpany

2018_0303_05.jpg Jan Brejski

Wspomnienia [z moich lat w Westfalii i Nadrenii] wraz z wprowadzeniem "Testament człowieka czynu narodowego i współtwórcy KuŸni Bochumsko-Westfalskiej"

opracowanie, redakcja i przygotowanie do druku Jan Papiór

W sprzedaży