Nowości

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2017_0271_01.jpg Pod jednym DACH-em, nr 3

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2017_0272_02.jpg Paweł Medycki

Dyrdymałki nie tylko morskie

W sprzedaży
Cena:
30,00 zł

2017_0273_03.jpg Grzegorz Markowski

Rôle didactique de textes dans l'enseignement/apprentissage de la terminologie spécialisée a l'exemple du français langue des affaires, langue étrangere. Evaluation linguistique des textes

Nakład wyczerpany

2017_0274_04.jpg Olga Ziółkowska

Specyfika języka Rozmyślań dominikańskich w świetle składni i leksyki

Nakład wyczerpany

2017_0275_05.jpg Sonia Szymańska

Ziemia błogosławiona – ziemia przeklęta. Sienkiewicz, Dygasiński i Konopnicka o polskiej emigracji zarobkowej za Ocean

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
45,00 zł dystrybutorzy

2016_0249_06.jpg Tomasz Paluszyński

Mankamenty dmokracji

W sprzedaży
Cena:
40,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2016_0266_23.jpg Lidia Nowicka-Comber

Snom przywykliœmy wierzyć... Szkice o dramatach Titusa Brezovackiego

Nakład wyczerpany

2016_0267_24.jpg Pod jednym DACH-em, nr 2/2016

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2016_0268_25.jpg Dorota Rojszczak-Robińska

Staropolskie pasje. Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, Karta Rogawskiego. Żródła - język - fabuła

Nakład wyczerpany

2016_0269_26.jpg Miscallenea Arabica Posnaniensia, t. 1

Nakład wyczerpany

2016_0270_27.jpg Swietłana Gaś, Dorota Kalecińska, Sandra Wawrzyniak (red.)

Badania nad językiem i kulturą, t. 1, Tradycja i współczesność w języku i literaturze

Nakład wyczerpany