Nowości

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2016_0249_06.jpg Tomasz Paluszyński

Mankamenty dmokracji

W sprzedaży
Cena:
40,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2017_0285_15.jpg Tomasz Paluszyński

Rok 2016. Polska - narodziny systemu, czyli falsyfikacja rzeczywistości w narracji publicznej oraz działaniach "Prawa i Sprawiedliwości"

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł detal
32,00 zł dystrybutorzy

2018_0312_14.jpg Monika Pokorska-Iwaniuk

Twórczość liryczna Maironisa

Nakład wyczerpany

2018_0313_15.jpg Karin Anna Wawrzynek

Pozoracja normalności.
Funkcja muzyki w obozach koncentracyjnych III Rzeszy na przykładzie Almy Rose

W sprzedaży
Cena:
38,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2018_0315_17.jpg Język Komunikacja Informacja, t. 13

Nakład wyczerpany

2019_0321_01.jpg Eliza Grzelak

O "prawdach" w czasach postprawdy.
Perspektywa komunikologiczna

W sprzedaży
Cena:
50,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2019_0322_02.jpg Tomasz Gajownik

Działalność informacyjna attaches wojskowych II Rzeczypospolitej w krajach bałtyckich.
Siły zbrojne Finlandii, Estonii i Łotwy w okresie międzywojennym

Nakład wyczerpany

2019_0323_03.jpg Obraz jaśniejący i umiłowany.
Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1976-1978 w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Koncepcja albumu i układ fotografii:
ks. Roman Dworacki, ks. Jan Maria Musielak, ks. Rafał Rybacki, Tomasz Paluszyński

Nakład wyczerpany

2019_0324_04.jpg Beata Frydryczak

Lusia
Sunia z jagodową kokardą w pupie

W sprzedaży
Cena:
48,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2019_0323_03.jpg

Życiorysy lokalne.
Piszemy pleszewskie biografie

Opieka naukowa i dedakcyjna:
Jerzy Borowczyk, Borys Szumański, Maria Cichy, Izabela Guz-Czajka

Nakład wyczerpany

2019_0326_06.jpg Tomasz Paluszyńśki

Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?
Nowe okreśłenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy