Nasze publikacje: 2018

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2018_0298_01.jpg Jerzy Stankiewicz

Nie ostatni i nie pierwszy wierszowany wybór wierszy

Nakład wyczerpany

2018_0299_02.jpg Mateusz Bourkane

Chińskie fascynacje Zofii Kossak i Teodora Parnickiego

Nakład wyczerpany

2018_0300_03.jpg Pod jednym DACH-em, nr 5

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2018_0302_04.jpg Apokalipsy bałtyckich światów

pod red. Jowity Niewulis-Grablunas, Justyny Prusinowskiej, Justyny B. Walkowiak

Nakład wyczerpany

2018_0303_05.jpg Jan Brejski

Wspomnienia [z moich lat w Westfalii i Nadrenii] wraz z wprowadzeniem "Testament człowieka czynu narodowego i współtwórcy KuŸni Bochumsko-Westfalskiej"

opracowanie, redakcja i przygotowanie do druku Jan Papiór

W sprzedaży