2019_0325_05.jpg

Życiorysy lokalne.
Piszemy pleszewskie biografie

Opieka naukowa i dedakcyjna:
Jerzy Borowczyk, Borys Szumański, Maria Cichy, Izabela Guz-Czajka

Wydanie I
Poznań 2019

Format 21x16,5 cm
ISBN 978-83-65483-84-2
ss. 112


Między paŸdziernikiem 2018 roku a kwietniem roku bieżącego grupa kilkunastu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie podjęła wyzwanie przygotowania małych opowieści biograficznych o lokalnych bohaterach związanych z tym miastem i powiatem. W ten sposób licealiści zostali wykonawcami projektu „Życiorysy lokalne”, którego pomysłodawcami są pracownicy naukowi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani Dyrektor pleszewskiego liceum, Lilla Deleszkiewicz, oraz dwie Panie Nauczycielki – Maria Cichy i Izabela Guz-Czajka – z pełną przychylnością przyjęły propozycję współpracy ze strony Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Warto w tym miejscu dodać, iż wcześniej Wydział współpracował przy realizacji projektu z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku oraz z Zespołem Szkół w Wieleniu. W każdym z tych trzech ośrodków projekt spotkał się z pełnym poparciem ze strony samorządu lokalnego. W Turku wsparło nas tamtejsze Starostwo powiatowe, w Wieleniu Pani Burmistrz Miasta i Gminy, a w Pleszewie – także Starostwo powiatowe. Owocem pracy z młodzieżą z Turku był wydany w ubiegłym roku tom Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku i powiatu tureckiego (Bibliotheca Turcoviana, Turek 2018). Rezultaty wieleńskich wysiłków ukażą się drukiem na jesieni bieżącego roku, a teraz – wiosną 2019 – oddajemy do rąk czytelników pleszewską edycję Życiorysów lokalnych, która nosi podtytuł Piszemy pleszewskie biografie.

(Ze wstępu)

Nakład wyczerpany