2018_0305_07.jpg
Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika

Kazania świętokrzyskie w perspektywie tekstowej i ogólnojęzykowej

Wydanie II
Poznań 2018

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-61-4
ss. 166


Każde ożywienie badań nad Kazaniami świętokrzyskimi wiąże się zwykle z kolejnymi wydaniami zabytku, a podejmowane przez uczonych problemy w miarę upływu lat ulegają przemianom. Pierwsze dociekania dotyczące tego wyjątkowego tekstu (zbioru tekstów) koncentrowały się przede wszystkim na poprawnym odczytaniu trudnych miejsc. Naukami najbardziej pomocnymi były wówczas paleografia i filologia (zwłaszcza polonistyczne językoznawstwo historyczne). Z czasem krąg dyscyplin wspomagających rozszerzał się, a to skłaniało badaczy do wnikliwszej refleksji zgodnej z aktualnym stanem wiedzy mediewistycznej. Kierunki badań zmieniały się też pod wpływem dominujących w danym momencie dziejowym idei poznawczych.

Przypadający na przełom XX i XXI wieku ponowny wzrost zainteresowania tym tekstem to wynik długotrwałych przygotowań i pojawienia się monumentalnej edycji Kazań świętokrzyskich w Bibliotece Narodowej (BN 2009). Jak informuje tytuł, ostatnie wydanie połączone zostało z zaprezentowaniem przez przedstawicieli różnych dyscyplin nowych propozycji badawczych.

(Ze wstępu)


Nakład wyczerpany