2018_0304_06.jpg
Joanna Pyszna
Ofiarować się trzeba na przepadłe. Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w życiu s. Zofii Czarneckiej CR, wyd. II"

Wydanie II
Poznań 2018

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-71-3
ss. 126