2018_0299_02.jpg
Mateusz Bourkane
Chińskie fasynacje Zofii Kossak i teodora Parnickiego

Wydanie I
Poznań 2018

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-54-6
ss. 30


Dwa prezentowane tutaj szkice poświęcone są wątkom i motywom sinologicznym, pojawiającym się w powieściach Zofii Kossak oraz Teodora Parnickiego. Wspomniana problematyka, co już w tym miejscu należy podkreślić, niezwykle silnie wpłynęła na strukturę analizowanych kreacji fabularnych. Oryginalność owych ujęć sprawia, iż z całą pewnością zasługują one na pogłębioną refleksję interpretacyjną.

Powieść historyczna, jak w przedmowie do Jana z Tęczyna stwierdził Julian Ursyn Niemcewicz, to przede wszystkim „uzupełnienie objaśniające surowe i poważne dzieje”. Wiadomo jednak, że elementem takiej struktury narracyjnej musi również być "gra między prawdą a zmyśleniem". Obie te perspektywy warto mieć w pamięci, przyglądając się fascynującym chińskim reminiscencjom, obecnym w utworach Kossak i Parnickiego.

(Ze wstępu)


Nakład wyczerpany