2017_0289_19.jpg
Marta Wrześniewska-Pietrzak

Aksjologiczne wyznaczniki topżsamości w wypowiedziach głuchych i czasopiśmie środowiskowym "Swiat Ciszy"

Wydanie I
Poznań 2017

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-43-0
ss. 350


Praca sytuuje się w niedługiej jak dotąd serii monografii, których przedmiotem jest społeczność głuchych pojmowana w sposób zdecydowane niemedyczny. świat Ciszy ma za sobą długie wieki deprecjacji trwającej od czasów Arystotelesa. W ostatnich dwóch stuleciach świat ów zagospodarowali po swojemu słyszący, nastawieni na wymuszanie na głuchych mówienia i słyszenia, czyli na rehabilitację. Książa odbija zdecydowanie od tego stereotypu, przedstawiając głuchotę nie jako deficyt, tylko wartość. Choć Autorka jako słysząca nie należy do społeczności głuchych (jest Innym…), w wykładzie swoim demonstruje postawę przyjaznego obserwatora. Nie ocenia głuchych z punktu widzenia kogoś lepszego, jak zwykli czynić oraliści. Relacjonowanie rzeczywistości świata głuchych pełne jest zrozumienia i empatii; jest czymś jakościowo różnym od ostentacji pochylania się nad biednym inwalidą. Z tego względu książka dobrze pasuje do takich dzieł jak Maska dobroczynności Harlana Lane’a czy Mowa dziecka Danielle Bouvet


Nakład wyczerpany