2017_0288_18.jpg
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur

Mózg - język - komunikacja

Wydanie I
Poznań 2017

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-42-3
ss. 206


Wydana pod patronatem Polskiego Związku Logopedów publikacja zbiorowa, zawierająca analizy zagadnień związanych z funkcjonowaniem mózgu oraz komunikacją u dzieci oraz u osób dorosłych.


Nakład wyczerpany