2017_0283_13.jpg
Przemysław Czaplińsaki, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński,
Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich

Wydanie I
Poznań 2017

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-37-9
ss. 270


Nieusuwalność z programu szkolnego dotyczy większości tekstów omówionych w książce [...]. Niełatwo było wyrwać je z klucza martyrologiczno- patriotycznego, a jednak to się udało. Spośród kilkunastu interpretacji pokazujących, na czym mogłaby polegać lektura zaangażowana ekokrytycznie, niektóre są zupełnie nieoczywiste, jak interpretacja Antygony, Frankensteina czy śmierci czeskiego psa. Pozostałe, choćby ze względu na klasycznie traktowane w szkole motywy/obrazy przyrody u Mickiewicza, Reymonta czy Żeromskiego, przywracają wiarę, że uczniowie zajrzą do lektur i wezmą udział w dyskusji. Zdumiewa zamykający książkę rozbudowany słownik najważniejszych pojęć. Ten zestaw haseł – pionierski w polskim piśmiennictwie – nie dość, że wspiera zawarte w przewodniku interpretacje, to jeszcze daje czytelnikowi wiedzę pozwalającą na dokonywanie samodzielnych odkryć ekokrytycznych.


Nakład wyczerpany