2016_0268_25.jpg
Dorota Rojszczak-Robińska,
Staropolskie pasje: Rozmyślanie przemyskie - Sprawa chędoga - Karta Rogawskiego. Zródła - język - fabuła

Wydanie I
Poznań 2016

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-90-9
ss. 414


Na temat staropolskich apokryfów nowotestamentalnych napisano już wiele. Zajmowano się ich językiem, Ÿródłami, znaczeniem w kulturze. Ich teksty stały się materiałem dla kilkuset książek i artykułów. Jednak dopiero w ostatnich latach zaczęto pytać o samodzielność tych obszernych tekstów, o to, jak były pisane, dla kogo, w jakim celu, co wiedzieli ich autorzy i jak pracowali z łacińskimi Ÿródłami. W literaturze przedmiotu funkcjonują pewne od dawna powtarzane i na różne sposoby modyfikowane tezy. W polskojęzycznej literaturze średniowiecznej zachowało się stosunkowo mało odpisów tego samego tekstu czy – po prostu – kilku podobnych dzieł. W kręgu zainteresowań tej pracy będą zatem nie tyle same teksty, ale – przede wszystkim – relacje między nimi.


Nakład wyczerpany