2016_0264_21.jpg
Andrzej Wojcieszak, Tomasz Siedlecki,
Dostępność komunikacyjna autobusowego transportu miejskiego w Łodzi, Pozaniu i Wrocławiu w latach 2000-2014. t. 2

Wydanie I
Poznań 2016

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-28-7
ss. 248


Nakład wyczerpany