2016_0255_12.jpg
Magdalena Gawrońska-Garstka,
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939) w świetle zródeł

Wydanie I
Poznań 2016

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-16-4
ss. 372


Książka przedstawia rys historii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w okresie dwudziestolecia międzywojennego.


Nakład wyczerpany