2016_0248_05.jpg
Adam Czabański,
Samobójstwa we Wrocławiu (Breslau) w latach 1939-1945. Socjologiczna analiza zjawiska

Wydanie I
Poznań 2016

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-15-7
ss. 224


Autor opisuje zjawiska samobójstw wśród mieszkańców Wrocławia podczas II wojny światowej. Praca podzielona została na trzy części. W części pierwszej opisano wybrane temporalne aspekty samobójstw we Wrocławiu. Uwzględniono okres tu¶ przed wybuchem wojny, tu¶ po wybuchu, oraz okres walk w oblę¶onym mieście. W części drugiej, najobszerniejszej skupiono się na analizie zjawiska w wybranych grupach ludności zamieszkującej Wrocław podczas II wojny światowej. Opisano tu między innymi samobójstwa wśród robotników przymusowych, ludności ¶ydowskiej, oraz w wybranych grupach zawodowych, jak chocia¶by wśród lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych. W części trzeciej zamieszczono analizy specyficznych form zachowań samobójczych, jak tak zwane samobójstwa rozszerzone, czy pakty samobójcze.


Nakład wyczerpany