2016_0247_04.jpg
Jolanta Nawrot, Bernadeta Paczkowska (red.)
Jak zostać krytykiem i nie zwariować

Wydanie I
Poznań 2016

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-01-0
ss. 166


Ksi±żka jest prezentacj± umiejętności, które autoprzy zdobyli w ramach studenckich zajęć na specjalności KRYTYKA I PRAKTYKA LITERACKA. Nie pokazuje, jak nauczyć się rzemiosła, lecz rezultaty podjętych działań. Maj± one zró¶nicowany charakter, poniewa¶ krytyk literacki to - jak stwierdzaj± autorzy – nie tylko „ten od pisania recenzji”. Krytyk jest od wprawiania literatury w ruch. I to ka¶dej literatury: dziecięcej i dorosłej, popularnej i arcydzielnej, dawnej i najnowszej. Największym wyzwaniem dla krytyka jest literatura znieruchomiała, czyli ksi±żki nieczytane, nieprzeczytane i niedoczytane; ksi±żki stoj±ce na półkach; zamknięte w jednoznacznych i od dawna nie wietrzonych odczytaniach; ksi±zki upupione szkolnym spisem lektur b±dź rynkowym wykazem bestselerów.  Ksi±żka mówi właśnie o tym, jak przeciwdziałać znieruchomieniu literatury. I choć prezentacja nie ma charakteru podręcznikowego, posiada swój porządek. Wyznacza go podział na zró¶nicowane akcje i formy aktywności.


Nakład wyczerpany