2015_0238_25.jpg
Ewa Stryczyńska-Hoydl
Drzewo. Archaiczna koncepcja budowy świata w litewskich bajkach magicznych

Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-03-4
ss. 126 + CD


Nakład wyczerpany