2015_0237_24.jpg

Jowita Niewulis-Grablunas,
Gwara puńska. Wokaliczny system fonologiczny

Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-02-7
ss. 126 + CD


Autorka dokonuje językoznawczej analizy gwary puńskiej w zakresie prozodii, systemu wokalicznego, dwugłosek oraz innych połączeń.


Nakład wyczerpany