2015_0235_22.jpg
Miłosz Woźniak,
Der populärwissenschaftliche Artikel als Textsorte. Eine Mehrebenen-Charakteristik
am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte im Bereich der Biologie

Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-97-8
ss. 252


Pierwsza publikacja w nowopowstaej serii Wydziału Neofilologii UAM publikacja, wydana w języku niemeieckim.
Obiektem naukowej eksploracji w stają siew niej teksty popularnonaukowe w formie artykułów prasowych. W części teoretycznej pracy sformułowane zostały istotne podstawy naukowe obranego projektu badawczego, a część analityczna jest ich praktyczną
realizacją w oparciu o korpus językowy. Cenny w publikacji jest  aspekt badań nad dalszą typologią tekstów popularnonaukowych. książa odnosi siędo terminologii,
problematyki translatorycznej, leksykograficznej oraz
w zastosowaniu w dydaktyce tekstów specjalistycznych.


Nakład wyczerpany