2015_0234_21.jpg
Michał Lipnicki,
Buddykska logika fikcji

Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-93-0
ss. 164


Autor publikacji podejmuje w niej kwestie takie jak: teoria poznania Digangi i Dharmakiritiegi; odnisień logiki buddyjskiej i ontologii; negacji w logice buddyjskiej; stosowania partykuły eva w logice buddyjckiej; wyrażania związku pomiędzy tezą
a racją.

Nakład wyczerpany