2015_0233_20.jpg
Piotr Raćkowicz,
Kadro-Poker

Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-92-3
ss. 110


Autor publikacji we wszystkich działaniach, jakie podejmuje stoi na stanowisku, że najważniejszy jest człowiek, gdyż to dobre relacje z ludźmi warunkują osiągnięcie celu. Zarządzając zespołami dba o zasadę „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, bo to przynosi ponadprzeciętne efekty, podobnie jak dobre słowo. Sam wielokrotnie uczestniczył w rekrutacjach i to po obu stronach stołu – stąd taka publikacja, która i tych, którzy pracy poszukują, i rekrutujących, ale i ich otoczenie ma skłonić do refleksji. Wiara w sukces, to motto, którym autor kieruje się każdego dnia w drodze do mniejszych i większych zwycięstw.


Nakład wyczerpany
Spis treści