2015_0232_19.jpg
Andrzej Wojcieszak, Tomasz Siedlecki
Infrastruktura transportu publicznego jako element logistyki miejskiej. Studium przypadku Komunikacja autobusowa w Łodzi


Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-56-5
ss. 184


Nakład wyczerpany
Spis treści