2015_0230_17.jpg
Uniwersytet, Wielka Historia i ja.
Co zostało powiedziane...
Niertypiowa publikacja z okazji nietypowego jubileuszu Huberta Orłowskiego

Die Universität, die Große Geschichte und ich
Was gesagt wurde...
Eine untypische Veröffentlichung zu Hubert Orłowskis unkonventionellem Jubiläum


Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x11,5 cm
ISBN 978-83-63664-87-9
ss. 90


Dwujęzyczna, polsko- niemkecka publikacja jubileuszowa wydana z okazji 77 lecia urodzin prof. Huberta Orłowskiego. Zawiera wystąpienia uczniów i przyjaciół wygłoszone na cześć jubilata oraz jego wystąpienia wygłoszone podczas uroczystości jubileuszowych obywających się na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


Nakład wyczerpany
Spis treści