2015_0229_16.jpg
Anna Stryjakowska,
Ponowoczesna tożsamość Europy Wschodniej w wybranych utworach Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka


Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-88-6
ss. 144


Mimo jednoznacznie deklarowanych sympatii postmodernistycznych ujawnia Autorka w pracy aksjologiczne zaangażowanie, czytelnik wyraźnie zidentyfikuje jej sympatie, hierarchię wartości. Traktuję to jako kolejny ważny dowód głębokiego humanistycznego podejścia do problemów współczesności, które nie podważając wartości naukowej pracy, ujawniają „ludzkie” oblicze nauki.


Nakład wyczerpany
Spis treści