2015_0224_11.jpg
Anna Kapuścińska,
„Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”. Prokop Leszczyński (1812–1895) i literacki projekt kordialno-ultramontański


Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-78-7
ss. 358


Książka nie jest i nie zamierza być monografią życia i twórczości o. Prokopa Leszczyńskiego. Jest wszakże pracą i zaskakującą, i intrygującą. Zaskakującą, przynosi bowiem odkrycie zapomnianego pisarza i myśliciela (o biografii typowej raczej dla zmartwychwstańca niż kapucyna), którego twórczość pozwala na opisanie projektu kordialno-ultramontańskiego, a tym samym – zweryfikowanie wielu sądów dotyczących religijności wieku dziewiętnastego. Intrygującą, gdyż pokazuje nieoczekiwany wymiar duchowości tegoż stulecia, biorący się także ze swoistego myślenia o literaturze staropolskiej, w tym zwłaszcza tradycji Piotra Skargi. Przy okazji niejako Autorka pokazuje, jak niezwykle popularny kaznodzieja Warszawy swoimi rozmaitymi, adresowanymi do różnorodnych grup czytelników, tekstami oraz wpisanym w nie programem kształtuje nowy etap tego, co Krzysztof Pomian nazywa pionowym konstytuowaniem się narodu.


Nakład wyczerpany
Spis treści