2015_0221_08.jpg
Jamila Oueslati,
The phonetic and phonological systems of the Dzira dialect of Tunisian Arabic

Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-81-7
ss. 352


Pionierska, niezwykle ważna rozprawa zarówno dla rozwoju teorii lingwistycznych, jak i implementacji, np. w postaci słownika dialektologicznego, który mógłby być wykorzystywany również w zastosowaniach technologii mowy, zwłaszcza dla rozpoznania dialektu oraz automatycznej transkrypcji arabskiego.
Przechodząc od sprawy mojej zdecydowanej aprobaty dla tematu opiniowanej pracy, do sprawy stosowanej przed doktorantkę metodologii (zapewne zainspirowanej badaniami Promotora w dziedzinie przedmiotu), pragnę stwierdzić, że łączy ona w swojej pracy bardzo dobrze stosowane systemowe podejście teoretyczne z rzetelnymi badaniami percepcyjnymi.
Uważam opiniowaną rozprawę jako oryginalną, bardzo wartościową i stanowiącą ważne osiągnięcie w zakresie fonetyki i fonologii. Po raz pierwszy niezwykle dokładnie przedstawiono system artykulacyjny i na tej podstawie starannie przeanalizowano system fonetyczny i fonologiczny.


Nakład wyczerpany
Spis treści