2015_0215_02.jpg
Jak badać teksty Staropolskie, Staropolskie Spotkania Językoznawcze, z. 1,


Periodyk Zakładu Historii
Języka Polskiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM..
Zeszyt 1 poświęcono pamięci Profesora, przez wiele lat związanego z Zakładem.
Tom stanowi pokłosie konferencji „Jak badać teksty staropolskie”, zorganizowanej przez Zakład
Okazało się, że na tytułowe pytanie konferencji, jest tyle odpowiedzi, ilu badaczy. Różne są – oczywiście – metody analizy tekstów dawnych, ale przede wszystkim różne są cele procedur: od poznania samego
tekstu i jego odrębności, przez charakterystykę wyodrębnionych
na wiele sposobów obszarów tekstu, po opis systemu,
gdzie tekst traktowany jest jako źródło struktur czy form.
Podczas konferencji szukano w tekstach i tego, co osobliwe,
jednostkowe, i tego, co reprezentatywne (dla gatunku, kręgu kulturowego, odmiany języka czy całego systemu). Skupiono
się wreszcie na ograniczeniach i czynnikach, które w wypadku
badania w sposób szczególny trzeba brać pod uwagę.


Wydanie I
Poznań 2015

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-66-4
ss. 245


Nakład wyczerpany
Spis treści