2014_0214_31.jpg
Anastazja Seul,
Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawłą II. Sacreum, Prawda, Dobro, Piękno


Podejmująca trudny temat praca niejednokrotnie uruchamia subtelne
i interesujące konteksty teologiczne oraz kulturowe, i z pewnością może zainteresować szerokie kręgi czytelników, funkcjonując jako opracowanie popularne, które przybliża myśl polskiego papieża; natomiast profesjonalny literaturoznawca znajdzie tu materiał oraz inspirację do dalszych badań. W tekst książki wpisana jest swoista antologia papieskich odniesień do literatury polskiej, bezpośrednio zaprezentowana
w obszernym aneksie, antologia,
z której wyczytać można by Jana Pawła II wizję polskiej tradycji
i polskiej literatury, niewątpliwie
charakterystyczną dla całej jego generacji, pierwszej urodzonej
w niepodległej Polsce.


Wydanie I
Poznań 2014

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-61-9
ss. 340


Nakład wyczerpany
Spis treści