2014_0209_26.jpg
Język Komunikacja Informacja, t. 9
(red. Ilona Koutny, Piotr Nowak)

Wydanie I
Poznań 2014

Format 23,5x16,5 cm
ISBN 978-83-63664-74-9
ISSN 1896-9585
ss. 186


Nakład wyczerpany
Spis treści