2014_0208_25.jpg
Joanna Grzelak-Piaskowska,
Polski język prawa w perspektywie glottodydaktycznej

Wydanie I
Poznań 2014

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-31-2
ss. 276


Nakład wyczerpany
Spis treści