2014_0207_24.jpg
Język w Poznaniu, t. 4

Wydanie I
Poznań 2014

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-68-8
ss. 284

Periodyk Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Nakład wyczerpany
Spis treści