2014_0196_13.jpg
Paweł Medycki,
Od spełnienia do marzenia


Wydanie I
Poznań 2014

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-46-6
ss. 38

Od samego początku lektury dziennika i dykteryjek kpt. Pawła
Medyckiego czuć człowieka z charakterem. Ale, czyż w przypadku człowieka morza – może być inaczej.
Publikację otwierają zapiski autora z początku jego marynarskiej
kariery – z rejsu szkoleniowego na „Darze Pomorza”. Ów dziennik
to rutynowa, dość sucha relacja. Mimo to stanowiąca jakże ciekawy
opis żeglarskiej, pokładowej codzienności oraz wielkiego świata – widzianego oczami młodzieńca zza „Żelaznej kurtyny”. Ten drugi,
nie raz zresztą krytyczny, dostrzegający niejednokrotnie wyższość polskich odpowiedników. Opis to zarazem – w kontekście śmierci na pokładzie – jakże już (mimo młodego wieku autora) dojrzały, pełen refl eksji.
Część druga tomiku, to zbiór pisanych po latach, krótkich historyjek opisujących „smaczki” marynarskiego życia. Tekstów pisanych z ogromnym dowcipem, polotem i dystansem do morskiej codzienności. Opowiadań ukazujących oprócz zawartego w nich meritum, drogę jaką autor przebył w swym żeglarskim rzemiośle. Zarówno w sensie technicznym, fachowym jak i obycia z fachem na ofi cerskim
posterunku. Tę zdradzającą zarówno duże poczucie humoru
jak i talent literacki autora część, czyta się lekko, z wzrastającym
zaciekawieniem.
Mamy tu więc do czynienia ze swoistą marynarską parabolą spinającą żeglarską wieloletnią karierę od jej zarania po czas niemal obecny. Obraz, który – aczkolwiek nie jest to w sposób bezpośredni zwerbalizowane – ukazuje fachowym słownictwem i swobodą relacjonowania
zawodowy rozwój człowieka. Zresztą nie tylko ten.
Także wzrastającą dojrzałość: podejścia do pracy, profesjonalizmu, odpowiedzialności, relacji międzyludzkich, dystansu do rzeczywistości, charakteru, człowieczeństwa. Wszystko to okraszone materiałem ilustracyjnym ukazującym wyrywki z życiorysu. Od okresu marzeń po ich spełnienie. Spełnienie w zawodowej samorealizacji i w zrealizowanych pragnieniach poznawania świata oraz poczucia wolności.


Nakład wyczerpany
Spis treści