2014_0194_11.jpg
Mirosław Górny,
Procesy integracyjne w bibliotekach naukowych w połowie XX wieku


Wydanie I
Poznań 2014

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-47-3
ss. 74

Publikacja prezentuje przegląd najważniejszych przedsięwzięć
w zakresie współpracy
międzybibliotecznej w latach 40‑tych i 50-tych w wybranych państwach europejskich.
Autor omawia także czynniki integracji bibliotek, wzrost wielkości światowego zasobu piśmiennictwa, przyczyny wzrostu kosztów utrzymania bibliotek oraz
czynniki modyfikujące (sprzyjające i ograniczające) proces integracji bibliotek.


Nakład wyczerpany
Spis treści