2014_0185_02.jpg
Tomasz Paluszyński,
Mankamenty demokracji

Wydanie I
Poznań 2013

Format 19,5x12,5 cm
ISBN 978-83-63664-19-0
ss. 312

Mankamenty towarzyszące demokracji nie są powszechnie uświadamiane oraz nazwane. Tym bardziej głoszone. Owszem, nie brakuje głosów krytycznych pod jej adresem. I tych formułowanych na polu nauki, nawet w zakresie definicyjnym, i tych potocznych. Na tle zmasowanej demokratycznej apologetyki wydają się one jednak rzadkością. 
W książce nie mamy do czynienia po prostu jedynie ze zwyczajnym narzekaniem na demokrację, lecz jej krytyczną analizą z zachowaniem podstawowych dla naukowego charakteru pracy metodologii i aparatu.
Praca nie stawia sobie za cel zdefiniowania, określenia możliwie licznej grupy cech demokracji. Miast tego wskazanie jej – przynajmniej tych najbardziej rzucających się w oczy – mankamentów. Ukazanie jej rzeczywistych cech i przymiotów. Często w powszechnym zachwycie demokracją nie dostrzeganych.
Aczkolwiek niejednokrotnie odnosi  się autor do demokracji przeszłych, zasadniczo rozpatruje i omawia casus współczesnej demokracji masowej. Szczególnie niebezpiecznej ze względu na ową masowość. Rozpatruje demokrację na dwóch płaszczyznach. Krytyce poddaje zarówno demokratyczną teorię, jak i nieprzystającą do niej demokratyczną praktykę.

W sprzedaży,
cena:
35,00 zł
 detal,
25,00 dystrybutorzy

Spis treści