2013_0184_31.jpg
Irena Sarnowska-Giefing,
Magdalena Graf,
Joanna Grzelak-Piaskowska, Bibliografia polskiej onomastyki literackiej za lata 2001-2013 (z uzupełnieniami za lata wcześniejsze)


Wydanie I
Poznań 2013

Format 23,5x16,5 cm
ISBN 978-83-63664-67-1
ss. 54

Nakład wyczerpany
Spis treści