2013_0181_27.jpg
Marcin Marecki, Adrian Tomkowiak,
Adam Koliński,
Controling przedsiębiorstw produkcyjnych w aspekcie zarządzania jakością

Wydanie I
Poznań 2013

Format 23,5x16,5 cm
ISBN 978-83-63664-21-3
ss. 110

Zarządzanie jakością odgrywa kluczową rolę w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Z tego względu narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji związanych z jakością produkcji, cieszą się sporym zainteresowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych.
Książka poświęcona została jednym z najważniejszych elementów skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, a więc analizie controllingowej. Controlling uważa się powszechnie za narzędzie do zwiększania sprawności funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jest stale udoskonalany, pojawiają się również nowe koncepcje, które łączą w sobie różne stosowane wcześniej rozwiązania, stając się w konsekwencji bardziej użytecznymi metodami kierowania współczesną organizacją biznesową.
Celem książki jest zapoznanie czytelnika z zagadnieniami controllingu produkcji w aspekcie zarządzania jakością, która może się okazać przydatna zarówno dla studentów na kierunkach: zarządzanie, logistyka i pokrewnych, jak również dla menedżerów, których zadaniem jest optymalizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach.

Nakład wyczerpany
Spis treści