2013_0180_26.jpg
Kinga Banderowicz
Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie Księgi przyjęć do prawa miejsckiego (1575-1793)

Wydanie I
Poznań 2013

Format 22x15 cm
ISBN 978-83-63664-22-0
ss. 360

Socjoonomastyczna rozprawa jest wartościowym, monograficznym opracowaniem nazwisk ponad 5 tysięcy osób, które w latach 1575-1793 przyjęto do prawa miejskiego i które stały się tym samym członkami poznańskiej wspólnoty miejskiej. Poszerza ona w dużej mierze dotychczasową wiedzę o procesie stabilizowania się nazwisk w mieście, przynosi też różnego rodzaju dane o stosunkach etniczno-językowych w Wielkopolsce.
Praca rzuca światło na mało dotąd rozpoznany, a w przypadku Poznania stały (zdeterminowany czynnikami pozajęzykowymi) proces dyfuzji onimicznej. Książka umożliwia pełne zrozumienie przemian nazewnictwa poznańskiego w dobie średniopolskiej. Stanowi także dobrą podstawę do obserwacji kształtujących się wzorów i wzorców onimicznych w miastach europejskich.

Nakład wyczerpany
Spis treści