2013_0177_23.jpg
Adam Czabański,
Samobójstwa na torach. Socjologiczna analiza zjawiska


Wydanie I
Poznań 2013

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-26-8
ss. 190

Celem badań autora było opisanie w sposób możliwie wieloaspektowy doświadczeń młodzieży studenckiej odnośnie incydentów suicydalnych na torach kolejowych. Chodzi tu
o zwrócenie uwagi na społeczne konsekwencje bycia świadkiem
i w jakimś sensie uczestnikiem samobójstwa na torach wśród maszynistów kolejowych. Celem niniejszej pracy jest również opisanie skali zjawiska samobójstw pod kołami pociągów w wybranych krajach europejskich
i pozaeuropejskich.

Nakład wyczerpany
Spis treści