2013_0174_20.jpg
Agnieszka Poźlewicz, Justyna Duch-Adamczyk,
Christoph Schatte
Syntax dces Deutschen im Abriss


Wydanie I
Poznań 2013

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-27-5
ss. 144

Skrypt dla studentów glottodydaktyki i germanistyki.

Nakład wyczerpany
Spis treści