2013_0164_10.jpg
Artur Stęplewski,
Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce. Grafia wielkopolskich rot sądowych

Wydanie I
Poznań 2013

Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-63664-14-5
ss. 206

Praca z zakresu badań nad grafią staropolską.Artur Stęplewski przeanalizował bogaty materiał, zaprezentował niezwykle precyzyjne dane statystyczne, swoje przemyślenia interpretacyjne zilustrował licznymi przykładami. Autor rozprawy ustalił zakres pisowni tradycyjnej i innowacyjnej, przekonująco przedstawił „wzajemne ścieranie się dwu tendecji – do grafikalizacji z jednej strony i do innowacji z drugiej”. Pokazał znaczenie grafii jako zjawiska kulturowego, związanego ze społeczno-politycznymi dziejami Wielkopolski.

Nakład wyczerpany
Spis treści