2013_0160_06.jpg
Marek Osiewicz,
Wariantywność graficzna
Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Studium przypadku

Wydanie I
Poznań 2013

Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-63664-12-1
ss. 424

Rozprawa Marka Osiewicza [...] sytuuje się w krystalizującym się dopiero nurcie badań lingwistyczno-antropologicznych prowadzonych z perspektywy diachronicznej, których celem jest opis języka rozumianego jako narzędzie, a zarazem efekt intelektualnej i kulturotwórczej aktywności człowieka, a więc uwzględniających na równi aspekt lingwistyczny, antropologiczny i kulturowy.
Przedmiotem rozprawy jest wariantywność grafii Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Druk został wydany w krakowskiej oficynie Heleny Unglerowej, w momencie charakteryzującym się wzmożoną standaryzacją ciągle nieokrzepłego systemu graficznego polskiej książki, zastosowanego po raz pierwszy w polskich tekstach ciągłych wydanych w krakowskiej oficynie Hieronima Wietora w latach 1521–1522.

Nakład wyczerpany
Spis treści