2013_0155_01.jpg
Krystyna Medycka
Stare Winogrady. Pionierski okres

Wydanie I
Poznań 2013

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-10-7
ss. 68

Książka to – można rzec – owoc całego życia Autorki, od lat dziecięcych związanej z poznańskimi Winogradami. Przedstawia w niej jakże cenne, przez coraz mniejsze grono osób pamiętane i utrwalane pośród następnych pokoleń, dzieje tej znaczącej w najnowszych dziejach Poznania dzienicy. Praca wzbogacona wybranymi przez Autorkę unikatowymi zdjęciami, na pewno zainteresuje nie jednego spośród jej dzisiejszych mieszkańców, Poznaniaków w ogóle, i nie tylko. Tym batrdziej, że to solidna dawka informacji o jej historii, urbanizacji, o kulturze i religijności niegdysiejszych mieszjańców, widziana oczami uczestniczki opisywanej historii.

Nakład wyczerpany
Spis treści