2012_0154_24.jpg
Joanna Nowak-Michalska
Modalność deontyczna w języku prawnym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego

Wydanie I
Poznań 2012

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-02-2
ss. 280

Nakład wyczerpany
Spis treści