2012_0153_23.jpg
Język Komunikacja Informacja, t. 7
(red. Ilona Koutny, Piotr Nowak)

Wydanie I
Poznań 2012

Format 23,5x16,5 cm
ISBN 978-83-63664-15-2
ISSN 1896-9585
ss. 156

Nakład wyczerpany
Spis treści