2012_0150_20.jpg
Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji
(red. naukowa Jarosłąw Durka)

Wydanie I, Poznań 2012
Format 20,5x 14,5 cm
ISBN 978-83-63664-07-7
ss. 284

Praca zbiorowa zawierająca artykuły poświęcone historii Górnego Sląska i Wielkopolski w XIX i pierwszej połowie XX wieku.

Nakład wyczerpanySpis treści