2012_0149_19.jpg
Piotr Kurlenda, Mariusz Wołos (red.)
Z dziejów chrześcijaństwa, t. II

Wydanie I, Poznań 2012
Format 20,5x 14,5 cm
ISBN 978-83-63664-03-9
Nakład 100 eg.
ss. 292

Praca zbiorowa zawierająca artykuły poświęcone historii Kościoła.

Nakład wyczerpanySpis treści