2012_0148_18.jpg
Język w Poznaniu, t. 3

Periodyk Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydanie I
Poznań 2012

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-63664-09-1
ss. 372

Nakład wyczerpany




Spis treści