2012_0141_11.jpg
Agnieszka Słoboda,
Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia

Publikacja jest naukowa analizą zjawisk językowych towarzyszących używaniu liczebników w średniowiecznej polszczyźnie

Wydanie I
Poznań 2012

Format 21,5x15,5 cm
ISBN 978-83-60517-91-8
ss. 256

Nakład wyczerpany
Spis treści