2012_0139_09.jpg
Withkacy Zaborniak,
Pietno umęczonej ziemi

Autor sam opisuje tomik następująco: „W moich wierszach postawiłem na pointę. Ten tomik zbudowany został na zasadzie
matematycznego okręgu, a właściwie dwóch. Dwa punkty,
w które wbiłem cyrkiel by zakreślić okręgi. Jednym punktem jest wiersz Drzewo poznania, drugi utwór, to Ósmy cud smaku. Mają one oddać mierny stan naszej duchowości w życiu codziennym. Do nich, więc dobrałem resztę wierszy. Uważam, że bezsprzecznie potrzebujemy ratunku. Zatem tomik kończy się niejako wołaniem o pomoc.
O czym mówi ostatni wiersz.”


Wydanie I
Poznań 2012

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-60517-97-0
ss. 56

Nakład wyczerpany
Spis treści