2012_0138_08.jpg
Monika Grzelka, Agnieszka Kula,
Przytoczenie w przekazie medialnym

Cytaty stają się elementarnym składnikiem przekazu medialnego, niezależnie od typu medium, jego struktury, orientacji, celów i założeń. Cudze słowa funkcjonują jako mowa niezależna, zależna, pozornie zależna i pozornie niezależna, mowa znarratywizowana, modalizacja przytoczeniowa i wysepki tekstowe. Autorki prezentują sposoby ich wprowadzania do dziennikarskiej narracji za pomocą poręcznego terminu didaskalia, proponują typologię osób mówiących w tekstach informacyjnych, wskazują na gatunkotwórczą rolę przytoczenia..

Wydanie I
Poznań 2012

Format 19,4x12,4 cm
ISBN 978-83-60517-85-7
ss. 290

Nakład wyczerpany
Spis treści