2012_0137_07.jpg
Małgorzata Ryguła,
Nagrania dźwiekowe w Archiwach. Problemy gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania

Autorka poruszyła istotne zagadnienia związane z gromadzeniem, przechowywaniem
i udostęopnianiem nagrań dźwiękowych w archiwach zakładowych i państwowych – głównie w fonotece Radia Merkury oraz w archiwum Państwowym
w Poznaniu.


Wydanie I
Poznań 2012

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-88-8
ss. 134

Nakład wyczerpany
Spis treści