2012_0135_05.jpg
Ewa Krygier, Agnieszka Krygier-Łączkowska, Halszka Łączkowska
Szcześć lat dzieciństwa. sześć lat wojny
Książka autorstwa trzech pokoleń: wspomnienia wojennego dzieciństwa, spędzonego głównie
w Warszawie, z komentarzem historycznym.


Wydanie I
Poznań 2012

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-86-4
ss. 144

Nakład wyczerpany
Spis treści